Publicerad 28 maj 2021

Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Utredningen har bland annat lämnat förslag om nya beredskapssektorer med sektorsansvariga myndigheter, en indelning av landet i större geografiska områden för civil ledning och samordning, civilområden samt att MSB får ett övergripande ansvar för planeringen av civilt försvar och ska bland annat sammanställa resursbehov och inrätta ett centralt beredskapsråd.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset