Publicerad 16 mars 2018

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR