Publicerad 23 april 2021

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

Betänkandet tar upp ett stort antal frågor om bl.a. skogspolitik, bioekonomi, biologisk mångfald, skydd av skog och ersättningsformer och gör ett stort antal ställnings­taganden och kommer med ett femtiotal förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset