Publicerad 24 juni 2021

SKR:s budskap i Sveriges EU-arbete samt inför kommande ordförandeskap i EU

Arbetet med att stärka delaktighet, kunskap och engagemang kring EU-frågor sker på olika sätt. Utgångspunkten är att eftersom kommuner och regioner påverkas av EU bör också kommuner och regioner vara en del av den svenska rösten i EU-samarbetet. Ett exempel på ett arbete där kommuner och regioner kan vara med och bidra till och utgöra en del av en stark svensk röst är genom att vara med och utforma prioriteringarna i det kommande svenska ordförandeskapet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 som en möjlighet för hela Sverige att vara en stark och proaktiv röst i Europasamarbetet.

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR