Publicerad 28 maj 2021

Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur skolbiblioteken ska stärkas genom bland annat bemanning och krav på utbildade skolbibliotekarier.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset