Publicerad 28 maj 2021

Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur skolbiblioteken ska stärkas genom bland annat bemanning och krav på utbildade skolbibliotekarier.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR