Publicerad 21 april 2021

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

SKR ställer sig bakom förslaget om en upplysningsbestämmelse med ikraftträdande
den 1 september 2020, som ger regeringen möjlighet att vid extraordinarie händelse i
fredstid meddela föreskrifter om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från
lagstadgade bestämmelser om ersättningsperioder.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset