Publicerad 1 april 2021

Samverkande krafter - för stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

SKR anser att flera av förslagen kan bidra till att
eleverna får bättre långsiktiga förutsättningar vilket i sin tur innebär bättre möjligheter för verksamheterna att höja kvaliteten.

Det finns dock en betydande risk för att vissa förslag bidrar till ökad administrativ börda på huvudmän och pedagoger samtidigt som
det inte går att belägga att de bidar till att lösa de problem som förslagen syftar till att åtgärda.

SKR anser att regeringen bör göra en prioritering av utredningens förslag och ge företräde till de förslag som bidrar till en långsiktig och varaktig kvalitetshöjning av sfi-verksamheten

Ladda ner remmisyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR