Publicerad 23 april 2021

Samråd om vattenförvaltning 2021–2027

Samrådet om vattenförvaltningen 2021-2027 innehåller förslag till ny förvaltningsplan, nya åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för de fem vattendistrikten utifrån de krav som finns i EU:s ramdirektiv för vatten.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset