Publicerad 20 november 2016

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR