Publicerad 23 april 2021

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1

Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar för samordnad statlig it-drift samt de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och regioner att på ett säkert sätt utkontraktera it-drift till privata leverantörer. Utredningen har i delbetänkandet fokuserat på de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset