Publicerad 1 april 2021

RUT-avdrag för äldre (SOU 2020:52)

Utredningens sammanfattande bedömning är att det upplevs finnas efterfrågan på de tjänster som utredningen har fått i uppdrag att föreslå. Det skapar förutsättningar för att se vidare på ett utvidgat RUT. En utvidgning av rut-avdrag bör om det genomförs vara mer generell med primärt syfte att tillgängliggöras för fler grupper.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset