Publicerad 1 april 2021

RUT-avdrag för äldre (SOU 2020:52)

Utredningens sammanfattande bedömning är att det upplevs finnas efterfrågan på de tjänster som utredningen har fått i uppdrag att föreslå. Det skapar förutsättningar för att se vidare på ett utvidgat RUT. En utvidgning av rut-avdrag bör om det genomförs vara mer generell med primärt syfte att tillgängliggöras för fler grupper.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset