Publicerad 20 april 2018

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR