Publicerad 20 januari 2017

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR