Publicerad 26 januari 2018

Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR