Publicerad 20 januari 2017

Översyn av skatteregler för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR