Publicerad 21 april 2021

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det är angeläget att merparten av de föreslagna åtgärderna genomförs.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset