Publicerad 1 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 mars 2021 beslutat

  • att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
  • att i skrivelse informera regionerna om överenskommelsen
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset