Publicerad 1 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 mars 2021 beslutat

  • att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
  • att i skrivelse informera regionerna om överenskommelsen
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR