Publicerad 1 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en God och nära vård 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 29 januari 2021 beslutat

  • att för SKR:s del, godkänna överenskommelsen God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, samt
  • att i en skrivelse informera regionerna och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) om överenskommelsen.
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset