Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse avseende förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 december 2020 beslutat att godkänna överenskommelse avseende förändringar i förordningen om läkarvårdsersättning, bilaga.1, samt att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.

Ladda ned överenskommelsen (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR