Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse avseende förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 december 2020 beslutat
att godkänna överenskommelse avseende förändringar i förordningen om ersättning för fysioterapi, bilaga 1, samt
att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR