Publicerad 10 mars 2017

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR