Publicerad 14 september 2021

Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

I Promemorian föreslås ett nytt parallellt offentligt studiestödsystem. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset