Publicerad 18 april 2021

Ökad trygghet för visselblåsare – SOU 2020:38

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR