Publicerad 23 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Promemorian föreslår förändringar i lärarutbildningarna för att stärka kvaliteten och möjliggöra för fler att få examen på kortare tid.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR