Publicerad 23 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Promemorian föreslår förändringar i lärarutbildningarna för att stärka kvaliteten och möjliggöra för fler att få examen på kortare tid.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset