Publicerad 20 januari 2017

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR