Publicerad 23 april 2021

Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19

Utkastet till lagrådsremiss omfattar förslag till ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19. Syftet med lagen är att tillförsäkra den som drabbas av skada en ersättning som är likvärdig annan ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR