Publicerad 25 maj 2018

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR