Publicerad 11 mars 2016

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR