Publicerad 12 oktober 2016

Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR