Publicerad 1 april 2021

Nedstängningsstöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd införs. SKR lämnar också vissa synpunkter på utformningen av stödet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR