Publicerad 16 mars 2018

Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR