Publicerad 16 mars 2018

Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR