Publicerad 14 mars 2016

Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR