Publicerad 16 mars 2018

Luftvårdsprogram och utsläpp till luft - genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR