Publicerad 18 april 2021

LSS-utredningen (SOU 2018:88)

SKR hälsar med tillfredsställelse att Socialdepartementet remitterat betänkandet (SOU 2018:88), Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Enligt SKR föreslår utredningen ett antal ändringar och förbättringar för den stora gruppen LSS-berättigade som inte har personlig assistans som det är angeläget att de genomförs. SKR anser dock att det krävs förtydliganden både i lagtext och förarbeten i ett antal avseenden. Förbundet avstyrker några av utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR