Publicerad 12 oktober 2018

Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR