Publicerad 9 juni 2017

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR