Publicerad 9 juni 2017

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR