Publicerad 15 oktober 2021

Klimatdeklarationer

SKR är positiva till förslagets ambitioner och håller med om att klimatdeklarationer kan synliggöra klimatpåverkan från resor och öka medvetenheten om resors klimatpåverkan. SKR anser också att det finns en rad frågeställningar som behöver besvaras innan förslaget om klimatdeklarationer kan gå vidare.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset