Publicerad 18 juni 2021

Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

Betänkandet tar i huvudsak upp olika åtgärder för att elever i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. De mest centrala åtgärderna i betänkandet är studietid för elever i årskurs 4-9 och lovskola för elever i årskurs 9.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset