Publicerad 25 april 2018

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (del 2) - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR