Publicerad 25 april 2018

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (del 2) - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset