Publicerad 16 november 2018

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR