Publicerad 28 maj 2021

Informationsöverföring inom vård och omsorg

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om informationsöverföring inom vård och omsorg och kvalitetsuppföljning över vård- och omsorgsgivargränser.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR