Publicerad 17 september 2021

I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48)

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och utreda förutsättningarna för förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom större delen av utredningen men avvisar några av utredningens förslag, framför allt förslaget om att skatteundantaget för flytande rena och höginblandade drivmedel tas bort.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset