Publicerad 13 oktober 2017

Hyran vid nyproduktion - en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR