Publicerad 1 april 2021

Hemställan om ändring i förordningen (2020:196) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna
läkarintyg m.m i sjukpenningärenden i vissa fall

Mot bakgrund av den stora belastningen på hälso- och sjukvården till följd av stor smittspridning av det virus som orsakar covid-19 och en ökande arbetsbörda förknippad med vaccineringen mot covid-19, hemställer SKR om ändring i förordningen (2020:196) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall.

SKR:s begäran om ändring innebär att den försäkrade ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den 21:e dagen efter sjukperiodens första dag genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan. Ändringen bör genomföras så skyndsamt som möjligt.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset