Publicerad 1 april 2021

Hemställan om ändrade regler i kommunallagen avseende valbarhet av revisorer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemställer om att regeringen snarast initierar en förändring i kommunallagens regler avseende valbarhet av revisorer. Nuvarande regelverk innebär att revisorer riskerar att uteslutas vid val till fullmäktige
för kommande mandatperiod.

Ladda ner hemställan (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset