Publicerad 1 april 2021

Hemställan om ändrade regler i kommunallagen avseende valbarhet av revisorer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemställer om att regeringen snarast initierar en förändring i kommunallagens regler avseende valbarhet av revisorer. Nuvarande regelverk innebär att revisorer riskerar att uteslutas vid val till fullmäktige
för kommande mandatperiod.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset