Publicerad 1 april 2021

Hemställan – föreskrift om begränsningsåtgärder inom särskilda boenden för äldre

Att minska smittspridningen på särskilda boenden för äldre är av största vikt. För att säkerställa att spridning av covid-19 inte sker är det i rådande läge nödvändigt med åtgärder som går utöver vad som kan genomföras med frivillighet. Det är även en fråga om att inte ytterligare belasta regionernas vårdinrättningar.

Ladda ner hemställan (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset