Publicerad 31 maj 2021

Hemställan angående Nationellt system för småskalig hälso- och sjukvård

Ett partsgemensamt arbete har genomförts mellan Fysioterapeuterna, Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet har varit att ge stöd till departementet i deras vidare behandling av betänkandet SOU 2020:19, God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem avseende den del som behandlar verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR