Publicerad 28 maj 2021

Havet och människan (SOU 2020:83)

Betänkandet lämnar förslag som omfattar verksamheter inom fler politikområden än vad som vanligtvis ingår i området havsmiljö, däribland hur arbetet med vatten- och havsmiljöförvaltning ska organiseras i Sverige, hur återföring av växtnäringsämnen kan öka samt flera förslag som berör Plan-och bygglagen, strandskyddslagstiftningen och fysisk planering. 

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset